พลังแห่งความภักดี “ร่วมร้อยดวงใจ ไผทชาติ”

หนึ่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งความภักดีของเหล่าศิลปินผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ร่วมผสานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดตัวอักษรเป็นคำประพันธ์ แทนส่วนลึกของความรู้สึกแห่งความจงรักภักดีผ่านบทเพลง "พระผู้เสด็จสวรรคาลัย" ซึ่งเป็นบทเพลงที่มาจากความตั้งใจของเหล่าศิลปินไทย "ร่วมร้อยดวงใจไผทชาติ" รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ของปวงชนชาวไทย โดยที่ผ่านมาทาง "ครูมืด ประสาท ทองอร่าม" พร้อมคณะได้ทำการบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะดำเนินการในส่วนของเบื้องหลังบันทึกความทรงจำผ่านบทเพลง "พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พลังแห่งความภักดี “ร่วมร้อยดวงใจ ไผทชาติ” ๓ ศิลปินรุ่นครูถ่ายทอดพลังสู่บทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย”
โดยบทเพลง "พระผู้เสด็จสวรรคาลัย" มีจุดเริ่มมาจากศิลปินรุ่นครูแห่งวงการศิลปวัฒนธรรมไทย นำโดย "ครูมืดประสาท ทองอร่าม" ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม "ครูเถิ่ง เกษม ทองอร่าม" ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ "ครูรัญ จรัญ พลูลาภ" นักวิชาการละครและดนตรี สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมใจกันประพันธ์คำร้องถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ และรวบรวมคณะศิษย์มาเรียบเรียงคำร้องและทำนองเพลงดนตรี ผสมเสียงแซ็กโซโฟนเสียงขลุ่ย เข้ากับวงออร์เคสตรา อย่างสอดคล้องสวยงาม โดยทีลูกศิษย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในหลากหลายสถานศึกษา นำโดย "อาจารย์ราชศักดิ์ เรืองใจ" เรียบเรียงทำนองเพลงดนตรี และบันทึกเสียงขลุ่ยอันไพเราะ "อาจารย์ศรัณยู สุวรรณสุนทร" เรียบเรียงดีไซน์ดนตรีส่งผ่านแซ็กโซโฟนขับร้องโดย "อาจารย์นพพร เพริศแพร้ว" หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมถ่ายทองคำร้องเพลงแบบไทย และร่วมบรรเลงโดยวงออร์เคสตรา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ทำให้บทเพลงทรงคุณค่าสมพระเกียรติอย่างสูงสุด และสมดังความตั้งใจของเหล่าศิลปินที่ต้องการให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงของปวงชนชาวไทย

พลังแห่งความภักดี “ร่วมร้อยดวงใจ ไผทชาติ” ๓ ศิลปินรุ่นครูถ่ายทอดพลังสู่บทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย”
โดย "ครูมืด ประสาท ทองอร่าม" ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เผยว่า " เรามิได้มุ่งหวังว่าบทประพันธ์เพลงนี้ ต้องเป็นเพลงที่ดีที่สุดในบรรดาบทเพลงที่หลายภาคส่วนทำขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านแต่เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเพลงนี้ให้ดีที่สุด เท่าที่เราตั้งใจทำเพื่อพระองค์ท่าน ทำกันเองทุกอย่างตามกำลังที่มีด้วยความตั้งใจจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ถ้อยคำสัมผัสต่างๆต้องถูกต้องเหมาะสมให้สมพระเกียรติยศแห่งพระองค์ ต้องตรวจและพิจารณากันอย่างละเอียด

บทเพลง"พระผู้เสด็จสวรรคาลัย" ได้รวมกลุ่มศิลปิน "ร่วมร้อยดวงใจ ไผทชาติ" จัดทำการบันทึกเสียงและภาพประกอบบทเพลง เพื่อเผยแพร่สู่คนไทยทั้งแผ่นดิน ให้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยพร้อมเพรียงกัน นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินที่เรามุ่งหวัง เพียงความตั้งใจของเราที่มีกำลัง มีปัญญาอันน้อย กลับเป็นพลังอันแกร่งกล้าทำได้อย่างสมพระเกียรติด้วยบทเพลง "พระผู้เสด็จสวรรคาลัย"

พลังแห่งความภักดี “ร่วมร้อยดวงใจ ไผทชาติ” ๓ ศิลปินรุ่นครูถ่ายทอดพลังสู่บทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย”
ร่วมซาบซึ้งไปกับบทเพลง "พระผู้เสด็จสวรรคาลัย" พร้อมชมภาพบรรยากาศเบื้องหลังบันทึกความทรงจำผ่านบทเพลง "พระผู้เสด็จสวรรคาลัย" ไปพร้อมๆกันได้แล้ววันนี้ ทางช่องทางยูทูป และสถานีวิทยุเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ด้วยความรัก ศรัทธา ความระลึกถึงพ่อของแผ่นดินไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: