โกไข่ – จุมพล ทองตัน รับคัดเลือกให้เป็น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์

ข่าวเพลง โกไข่ - จุมพล ทองตัน ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติ มีความสามารถ สนับสนุน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว นอกจากที่ได้สอดแทรกแนวคิดดีๆต่อสังคมลงไปในผลงานเพลงของตัวเองมาตลอดการทำงานในวงการบันเทิงแล้ว โกไข่ยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสื่อสารมวลชน อีกทั้งยังเป็นผู้จัดตั้งกองทุน "พี่ร้องให้น้องได้เรียน" กองทุนเพื่อการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาสุนทรียศาสตร์ ทั้งหมด เช่น ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับเด็กที่มีความโดดเด่นทางด้านนี้ด้วย โดยภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้มีศิลปินแกรมมี่ โดม เดอะสตาร์ – จารุรัตน์ เชี่ยวอร่าม ผู้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ปี 2558 ร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีด้วย

โกไข่ – จุมพล ทองตัน รับคัดเลือกให้เป็น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี2560
โกไข่ - จุมพล ทองตัน เปิดเผยว่า "ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้คัดเลือกให้ผมได้ รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและเป็นความภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้เราอยากทำหน้าที่ของศิลปินที่ดีให้มากกว่าแค่การใช้เสียงร้องเพลง หรือสร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่เราสามารถถ่ายทอดผลงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่ไปกับการที่จะทำงานช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาสังคมไปพร้อมๆกัน นั่นคือความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตที่มี "คุณค่า" กับชีวิตที่มี "มูลค่า" เกิดความสมดุลย์กัน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆในวงการบันเทิงรุ่นต่อไป โดยผมจะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ด้วยครับ"

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: