บ่าววี-เกต-เป็ก รับรางวัลลูกตัวอย่างดีเด่น


บ่าววี อาร์สยาม , เกต- จิณภัค อาร์สยาม และ เป็ก-รัฐภูมิ ไข่นาค ศิลปินอาร์เอส รวมถึง นักแสดงจากช่อง8 เข้ารับรางวัล“ลูกตัวอย่างดีเด่น” ประจำปี2558 ในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นต้นแบบลูกตัวอย่างที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อบิดามารดา จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ อาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ วันก่อน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: