...(จุดจุดจุด) บทเพลงที่กำเนิด มาเพื่อความบันเทิงของชาวไทยในยุคสมัยนี้


Bio : ... (จุดจุดจุด)
Artist : KORDYIM (โคตรยิ้ม)
Lebel : The Townhouse music

ในยุคสมัยนี ้การที่เราจะรักใครชอบใครสักคน จะต้องดูให้แน่ชัดให้แน่ใจซะก่อนว่าเค้า ... ใช่หรือ เปล่า บทเพลงนี ้จากพวกเรา “โคตรยิ ้ม” เป็ นเพลง Style สนุกสนาน แนวเพลง Pop Rock เนื ้อหากวนสุดติ่ง

อยากให้ทุกคนที่ได้รับฟังเพลงของพวกเรา ได้อมยิ ้ม ได้เบิกบาน โคตรยิ ้ม เหมือนชื่อวงของพวกเรา บทเพลงนี ้ก าเนิดขึ ้นมา เพื่อความบันเทิงของชาวไทยในยุคสมัยนี ้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: