Facebook Twitter
gPlus 

MV เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน

1 มีนาคม 2560 11:05 น. | อ่านแล้ว 684

MV เพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน - เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง


MV เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
ศิลปิน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง


เนื้อเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน ศิลปิน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง

กลับขึ้นด้านบน