เพลง โลละ 5 บาท สะท้อนความในใจชาวนา

ข่าวเพลง บางปีแล้งสุดๆ แค่น้ำจะกินยังไม่มี แต่พอมีน้ำให้ทำนาบ้างข้าวกลับราคาตกต่ำ นี่เป็นปัญหาซ้ำซากที่ผู้นำการเมืองไม่สนใจ ... ทั้งที่ชาวนาปลูกข้าวให้คนกิน ให้คนมีเรี่ยวมีแรง เป็นกำลังหลักของประเทศ แต่สิ่งที่ได้ตอบแทน คือข้าวโลละ 5 บาท


เพลง โลละ 5 บาท สะท้อนความในใจชาวนาเพลง โลละ 5 บาท สะท้อนความในใจชาวนา


นี่คือประเทศไทย... ประเทศของใคร?
โลละ 5 บาท!!!!
ข้าวโลฯละ 5 บาท (มีแต่ตายกับตาย!)
ศิลปิน Aggie Pink https://www.facebook.com/pink.aggie.1...

ตีแผ่ความจริงผ่านบทเพลงโดยศิลปินชาวนาผู้ช่วยให้ท้องคนไทยได้อิ่ม Aggie Pink

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: